Päivitetty 20.06.2019

4/2014

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Taiteilijan omakuva

Artikkelit

Hans Hämäläinen & Antti O. Tanskanen: Autetaanko lapsia enemmän kuin vanhempia? Suurten ikäluokkien lapsilleen ja vanhemmilleen antama käytännön apu ja hoiva
Pia Houni & Heli Ansio: Taiteilijan ammatti tänään – tietoja, taitoja, diskursseja
Olli Nummela & Heli Hätönen & Vesa Saaristo & Satu Helakorpi: Kuntalaisten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus – siihen yhteydessä olevat yksilötekijät ja kunnan aktiivisuus terveyden edistämisessä
Jukka Törrönen & Jenni Simonen: Naistenlehdet symbolisen vallan käyttäjinä 1960-luvulta tähän päivään. Alkoholiaiheiset tekstit juomiseen liittyviä resursseja rakentamassa

Analyysit

Minna Salmi & Johanna Närvi: Perhepoliittiset uudistukset ja pienten lasten vanhempien mielipiteet
Heini Kainulainen & Katja Pihlainen & Elina Kotovirta: Muuntohuumeiden valvonta

Avaukset

Eeva Lennon: Piketty
Sari Castrén & Antti Murto & Anne Salonen: Rahapelimarkkinointi yhä aggressiivisempaa – unohtuvatko hyvät periaatteet?
Riku Perhoniemi: Julkisen sektorin työntekijöiden odotuksia eläkkeelle siirtymisestä
Sanna Aaltonen & Päivi Berg: Oli kesä, oli loma. Nuorten kesäloma tutkimuksen katvealueena
Elina Ahola & Ilpo Airio & Minna Nurminen: Mitä eri aineistot kertovat toimeentulotuen käytöstä täyden kansaneläkkeen saajien keskuudessa?

Ajassa liikkuu

In memoriam: Markku Soikkeli 1951–2014
YP:lle uusi toimitusneuvosto
Minna Leinonen & Hanna Ylöstalo: Kestävä kehitys työelämässä
Riikka Perälä: Pelon sosiaalipolitiikasta
Jarkko Eskola: Psykiatria – lääketieteen koekenttä?
Riitta Matilainen: Rahapelitutkimusta antropologisella otteella
Jari Lyytimäki: Ympäristön yhteishyvän lähteille
Tuula-Maria Ahonen: Globalisaation kukkanen avaa silmät maapallomme todellisuudelle
Matti Virtanen: Muuttuva suomalainen nuoruus
Pekka Wahlstedt: Järjen ja tunteen liitto

Juhani Känkänen: Saukko
Ajatusten Tonava