Päivitetty 09.06.2020

3/2020

Pääkirjoitus

Paula Saikkonen: Tiedeviestinnällä parempi tulevaisuus

Artikkelit

Juho Jyrkiäinen & Heikki Hiilamo: Automaatio tulee – onko virkamies valmis? Valtion henkilöstön kokemat valmiudet kohdata työelämän murros

Johanna Kallio & Lotta Lintunen & Mikko Niemelä & Helena Blomberg & Christian Kroll: Lurjuksista kunnon kansalaisia? Kansalaisten asennoituminen toimeentulotuen saajiin 2012–2018

Johanna Jalonen & Milla Salin: Pitäisikö homoseksuaaleilla olla oikeus elää haluamallaan tavalla? Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta homoseksuaaleihin 2000-luvulla

Tiina Hakala & Jari Kylmä & Kaisu-Leena Mäkelä & Eliisa Löyttyniemi & Marita Koivunen: Alkoholista päihtynyt potilas päivystyksessä. Hoitohenkilökunnan näkemyksiä hoitoon liittyvän osaamisen tärkeydestä

Analyysit

Johanna Närvi & Johanna Lammi-Taskula: Varhaiskasvatuksessa ja kotihoidossa olevat nelivuotiaat. Onko lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnissa eroja?

Marjo Flykt & Raija-Leena Punamäki & Tarja Pösö: Vauvojen huostaanotto kehityksellisenä ja tutkimusperustaisena kysymyksenä

Jonna Pulkkinen & Tanja Kirjavainen & Markku Jahnukainen: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki tilastojen valossa. Tuen tarjonta luokka-asteittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011–2018

Avaukset

Juha Laine & Antti Ojala & Juha Turunen: Lääkehoitojen yhteiskunnallisten hyötyjen arvioinnista

Joakim Zitting & Varpu Wiens & Sakari Kainulainen: Huono-osaisuus rasittaa kuntien taloutta

Eero Lahelma: Terveyserojen säilyminen on hyvinvointivaltioiden paradoksi

Ajassa liikkuu

Jussi Simpura: Uusi Pikku Jättiläinen

Hannu Uusitalo: Donitsitaloustieteestä apua maailman ongelmiin?

Pekka Kuusela: Huiputuksen retoriikkaa epäilemässä

Jarkko Eskola: Tytön ja äidin maailmat

Matti Virtanen: Klaus Weckrothin paluu

 

Ajatusten Tonava