Päivitetty 19.06.2019

3/2019

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Myöhemmin on parempi

Artikkelit

Hannele Forsberg & Aino Kääriäinen & Aino Ritala-Koskinen: Asumista koskeva sosiaalityön tieto olosuhdeselvityksissä

Eeva Ekqvist: Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet

Kira Hurme & Markku Jahnukainen & Risto Hotulainen: Koulun henkilöstöön kohdistuvan kouluväkivallan osapuolet, olosuhteet ja tilanteiden laatu

Essi Rovamo & Timo Toikko: Päihde- ja mielenterveystyöhön kohdistetut negatiiviset asenteet ja assosiatiivinen stigma

Analyysit

Tarja Vierula & Tarja Pösö & Eija Paavilainen: Moniammatillisuus ja palvelutarvearviointi lapsi- ja perhepalveluissa. Ammattilaisten näkemykset pulmakohdista

Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi & Martta Myllylä: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten koettu hyvinvointi

Karoliina Karjalainen & Pekka Hakkarainen & Kirsimarja Raitasalo: Nuorten huumeiden käyttö. Tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret

Aune Flinck & Heidi Rantanen & Eija Paavilainen: Äitien kokemuksia neuvolapalveluista ja neuvolan kyselylomakkeista. Analyysi äitien kirjoituksista sosiaalisessa mediassa

Riitta Seppänen-Järvelä & Leena Åkerblad & Kaisa Haapakoski: Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat

Avaukset

Valtteri Sankari & Matti Wiberg: GDPR ei toimi. Tietosuojakäytännöt eivät noudata asetusta

Päivi Vuorinen-Lampila: Työelämätulokset eriytyvät saman korkeakoulututkinnon suorittaneilla

Ajassa liikkuu

Jussi Simpura: Tiedon ja näytön oiva aitta

Jani Selin: Oivaltavasti rahapelipolitiikasta

Jyrki Hilpelä & Juhani Tähtinen: Pitävätkö koulutuksen lupaukset?

Ajatusten Tonava