Päivitetty 19.06.2019

3/2018

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: Me onnelliset

Artikkelit

Maija Mänttäri-van der Kuip & Mia Tammelin & Timo Anttila: Organisaatioiden isomorfismi. Julkiset organisaatiot ja yhdenmukaisuuden paine

Jaakko Wainikainen & Semi Purhonen: Kielitaidon sosiaalinen eriytyminen nyky-Suomessa. Kuka puhuu ja kuinka montaa kieltä?

Hannu Tervo & Ville Helminen & Antti Rehunen & Timo Tohmo: Onko urbanisaatio maaseudun turma? Kaupunkien väestönkasvun vaikutukset erityyppisen maaseudun väestökehitykseen Suomessa ajanjaksolla 1990–2015

Jari Vainiomäki: Ketkä poistuvat rutiiniammateista ja kuinka se vaikuttaa tulevaan palkkakehitykseen?

Analyysit

Jukka Sivonen & Arttu Saarinen: Puolueiden kannattajien luottamus mediaan

Jani Selin & Susanna Raisamo & Maria Heiskanen & Arho Toikka: Onko hajasijoitettujen rahapeliautomaattien suhteellinen määrä suurempi sosioekonomisesti haavoittuvilla asuinalueilla?

Olli Poropudas: Kansallisen tieteen kansainväliseen tasoon vaikuttavat tekijät

Tanja Tilles-Tirkkonen & Jenni Lappi & Leila Karhunen & Marja Harjumaa & Pilvikki Absetz & Jussi Pihlajamäki: Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien kiinnostus ja mahdollisuudet digitaalisten terveyspalveluiden käyttöön

Avaukset

Arto Koho: Toivo Pekkanen – historiamies, sosiologi ja filosofi

Frank Martela: Maailman onnellisin vai keskinkertaisen masentunut kansa – miten onnellisuutta politiikan päämääränä tulisi mitata Suomessa?

Ajassa liikkuu

Marjo Romakkaniemi & Marjatta Martin & Kalle Könkkölä & Tiina Lappalainen: Vammaispalvelujen sosiaalityön asiantuntijuus on turvattava

Akseli Virratvuori: Tuutin täydeltä tietoa kannabiksesta

Ajatusten Tonava