Päivitetty 19.06.2019

3/2017

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Mikä lääkkeeksi lääkekustannuksiin?

Artikkelit

Päivi Berg & Mikko Salasuo: Liikkuva luokka. Liikunnan harrastaminen kunnon kansalaisuutena 
Kristiina Kuussaari & Olavi Kaukonen & Airi Partanen & Hanna Samposalo & Helena Vorma: Päihdepalveluiden rakenteen ja työnjaon maakunnittaiset erot vuonna 2015 
Elina Virokannas: Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”
Riikka Lämsä & Päivi Santalahti & Henna Haravuori & Taina Huurre & Annamari Tuulio-Henriksson & Mauri Marttunen: Valtakunnallisen terveydenhuoltojärjestelmän paikallisuus. Nuorten neuropsykiatrisen hoidon alueellisista eroista

Analyysit

Hannu Karhunen & Roope Uusitalo: 50 vuotta koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa
Minna Piispa & Martta October: Vaikuttava työkalu toistuvaan parisuhdeväkivaltaan puuttumiseen
Johanna Niemi & Jussi Aaltonen: Ihmiskaupan torjuminen seksin ostoon puuttumalla
Otto Ruokolainen & Kirsimarja Raitasalo: Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeilun aloitusikä ja taustatekijät peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla

Avaukset

Jarno Rutanen: Minkä vuoksi uudet lääkkeet ovat kalliita – ja minkä vuoksi eivät?
Lauri Pelkonen: Uusien ja kalliiden lääkkeiden dilemma
Sirpa Rinta: Lääkehoitojen arviointi ja seuranta luovat pohjaa tehokkaalle lääkekäytölle
Vesa Vihanninjoki: Kokonaisvaltaisen kaupunkihyvinvoinnin aika?
Pertti Lappalainen: Kohti kiistelevää kansalaistoimintaa

Ajassa liikkuu

Matti Virtanen: Alkon monopolin murtumisesta
Annukka Berg & Kaisa Lähteenmäki-Smith & Ira Alanko: Kokeilukulttuuri on suomalainen hallinnollinen innovaatio
Hannu Uusitalo: Nytkö se eläkepommi vihdoin laukeaa?
Sirpa Taskinen: Lastensuojelun vaativin ja näkyvin osa
Jarkko Eskola: Uusi näkökulma Suomen kohtalon vuoteen
Ilkka Pirttilä: Yritys jäljittää uusliberalismin oppia

Satu Taskinen: Mitä yksityisempää sitä yleisempää
Ajatusten Tonava