Päivitetty 19.06.2019

3/2016

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: Maahanmuuttajat nousevana tutkimuskohteena

Artikkelit

Antti Rissanen: Perhemuodon yhteys nuorten hyvinvointiin ja riskikäyttäytymiseen. Erityistarkastelussa vuoroasuminen (liitetaulukot 1 ja 2)
Satu Ojala & Jouko Nätti & Merja Kauhanen: Eriävät osa-aikatyön syyt ja työn laatu
Shadia Rask & Anna-Marie Paavonen & Eero Lilja & Päivikki Koponen & Jaana Suvisaari & Tapio Halla & Seppo Koskinen & Anu Castaneda: Primääriperheestä erossaolo on yhteydessä somalialais- ja kurditaustaisten maahanmuuttaja-aikuisten hyvinvointiin ja kotoutumiseen Suomessa
Heikki Hiilamo: Miten kirkon diakoniatyö reagoi 2000-luvun talouskriisiin?
Helena Blomberg & Johanna Kallio & Christian Kroll: Häpeää ja laiskuutta. Asiakkaiden, muiden kansalaisten sekä katutason työntekijäryhmien käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta (liitetataulukko 1)

Analyysit

Jyri Liukko: Mikä lisää ja mikä vähentää luottamusta eläketurvaan?

Minna Ylikännö & Sini Pallasvuo & Sari Kehusmaa: Äkillisen rakennemuutoksen Salo

Arto Selkälä & Leena Viinamäki & Asko Suikkanen & Pekka Vasari: e-Kansalaisuus syrjäseudulla. Internetin käyttökokemuksia Lapista (liitetaulukot 1 ja 2)

Heikki Hiilamo: Miten perustulokokeilu onnistuisi?

Avaukset

Jari Kirsilä: Kilpaillun tutkimusrahoituksen odottamattomia seurauksia

Kaarina Häikiö: Potilas ja hoitotakuu näkyviin

Osmo Kivinen & Juha Hedman: Aleksi Kaleniukselle: Korkeakoulutuksen kansainvälisen tason mittaaminen

Aleksi Kalenius: Osmo Kiviselle ja Juha Hedmanille: Tasosta, muutoksesta ja termeistä

Ajassa liikkuu

Pekka Kuusela: Toinen teollinen vallankumous ja psykoanalyyttisen ajattelun poliittinen merkitys

Matti Virtanen: Isänmaasta yhteiskunnaksi

Satu Taskinen: Kun lapsi kysyy, ikkuna avautuu

Ajatusten Tonava