Päivitetty 20.06.2019

3/2014

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Käypä päätös

Artikkelit

Jenni Blomgren & Nico Maunula & Heikki Hiilamo: Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista

Kristiina Kuussaari & Olavi Kaukonen & Airi Partanen & Helena Vorma & Jenni-Emilia Ronkainen: Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Laura Yliruka & Kaija Hänninen: Sosiaalityön arviointimenetelmän käyttöönotto toimijaverkkona

Laura Peutere & Anita Haataja & Jussi Vahtera & Mika Kivimäki & Jaana Pentti & Pekka Virtanen: Heikentääkö kotihoidon tuen kuntalisä äitien kiinnittymistä työelämään?

Analyysit

Pertti Honkanen & Jussi Tervola: Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutus tulonjakoon Suomessa 1995–2013

Marjo Pennonen: Päihdealan ammattilaisten käsitykset hyvästä ja huonosta hoidosta

Avaukset

Juhana Vartiainen: Hyvinvointivaltio ja markkinatalous

Christoffer Tigerstedt: Pitkän Juomatapatutkimuksen lyhyt historia

Tatu Vanhanen: Kansallisen älykkyysosamäärän merkitys PISA-tulosten vaihtelun selittäjänä

Seppo Laaksonen: Makroaineisto on huono yksilötason johtopäätöksiin

Ajassa liikkuu

Pekka Wahlstedt: Ihmisen ja teknologian tulevaisuus

Sirpa Taskinen: Ruuan menetetty viattomuus

Ilkka Pirttilä: Laveasti työpolitiikasta

Matti Virtanen: Vallan tyylit

Juhani Känkänen: Talitintti

Ajatusten Tonava