Päivitetty 20.06.2019

3/2013

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Alkoholiteollisuuden tutkimusraha ja yhteiskuntavastuu

Artikkelit

Ilkka Ruostetsaari: Eliitti ja kansa – kaksi eri maailmaa? Päättäjien ja kansalaisten asenne-erot vuosina 1991–2011
Petteri Raito & Eero Lahelma: Työttömien toimittajien ja keskijohdon selviytyminen 1990-luvun laman aikana. Ammattiryhmittäinen pitkittäistutkimus 
Antti Maunu: Hauskuus ja tylsyys, turva ja vaara. Nuorten juomisen ja arjen ambivalenssit

Analyysit

Mikko Aro: Koulutusekspansio ja koulutusinflaatio Suomessa vuosina 1970–2008
Jenni Ervasti & Mika Kivimäki & Jaana Pentti & Jussi Vahtera & Marianna Virtanen: Koulujen henkilöstövoimavarat ja opettajien vaihtuvuus. Rekisteritutkimus kymmenen kaupungin peruskouluista 
Minna Kivipelto & Paula Saikkonen: Tiedon tuotanto ja vaikuttavuustieto sosiaalityössä
Matti Piispa: Miten valistus voi vaikuttaa? Tapaustutkimus Lasten seurassa -ohjelmasta

Avaukset

Teemu Haukioja: Yritykset ja yhteiskuntavastuu. Kestävän kehityksen ekonomistinen tulkinta
Elina Pekkarinen & Tarja Heino & Tarja Pösö: Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite
Mikko Piispa: Doping ja kulinaarinen kolmio – ”puhtaan” urheilun rajoja etsimässä

Ajassa liikkuu

Matti Virtanen: Sosiaalipsykologian sukupolvet
Jarkko Eskola: Samassa veneessä
Mikko Mäntysaari: Pula-aikana elettyä
Sirpa Andersson: Kestävää kehitystä ja tulevaisuusutopioita
Pekka Wahlstedt: Kateus työelämässä

Katja Kettu: Valetaiteilija

Ajatusten Tonava