Päivitetty 20.06.2019

3/2012

Pääkirjoitus

Matti Virtanen: Kaikkien ikäluokkien presidentti

Artikkelit

Päivi Ahosola & Lea Henriksson: Perhe ja läheiset kuntien vanhuspoliittisissa asiakirjoissa
Tuija Virkki & Anssi Vartiainen & Riitta Hänninen: Talouden ja hoivan ristipaineissa. Vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista

Analyysit

Juho Rahkonen: Suurten ikäluokkien presidentti? Niinistö-ilmiön voimakkuus eri sukupolvissa
Pertti Suhonen: Presidenttiehdokkaiden ideologiset etäisyydet
Jarkko Eskola & Jyrki Jyrkämä & Tuula Saarela: MielenMuutos-hankkeen arviointi
Katja Kuusisto & Pekka Saarnio: Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa. Katsaus projektin tuloksiin
Maarit Valkonen & Timo Pasanen: Nuorten kokemuksia Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidosta

Avaukset

Elina Palola & Katri Hannikainen-Ingman & Vappu Karjalainen: Nuorten syrjäytymistä on tutkittava pintaa syvemmin
Pekka Saarnio: Sosiaalityön opiskelijoiden soveltuvuuden selvittäminen
Karri Jääskeläinen: Haastateltu kerjäläisyys
Sakari Nupponen: Kosken kuohuja
Juhani Hakala: Keskitetyn alkoholipolitiikan kuolema
Maria Kuronen: Tänään Pohjantähden alla III – päiväkirjamerkintöjä

Ajassa liikkuu

Maria Forsman: Yhteiskuntatieteilijöiden julkaisukulttuuri on muuttumassa
YP:n toimitussihteeri vaihtuu
Ulla Viertola: Oman aikansa ihminen
Mikko Kautto: Ansiokas historiateos ansioeläkkeistä
Katri Kleemola: Lemmikit − puolesta ja vastaan
Pekka Wahlstedt: Ajattelun ammattitaidosta
Kyösti Raunio: Virikkeitä sosiaalityön tutkimusperustaisen käytännön kehittämiseen
Tuula-Maria Ahonen: Etsivä työ löytää ulkopuoliset
Katja Kettu: Valeystävä

Ajatusten Tonava