Päivitetty 12.04.2021

2/2021

Pääkirjoitus

Sakari Karvonen: Ohituskaista tutkimukseen?

Artikkelit

Tuomas Laurila & Henrik Linderborg & Sasu Tyni & Olli-Pekka Aaltonen & Noora Lähteenmäki: Sakon muuntorangaistuksen kuntoutukselliset mahdollisuudet. Tutkimus sakkovangeista ja sakon muuntorangaistuksesta 2010-luvulla

Antero Olakivi & Lina Van Aerschot & Jiby Mathew Puthenparambil & Teppo Kröger: Ylikuormitusta, lähijohtajan tuen puutetta vai vääränlaisia tehtäviä. Miksi yhä useammat vanhustyöntekijät harkitsevat työnsä lopettamista?

Marko Nousiainen: Pienet onnistumistarinat ja osallisuuden kokeminen Yhteisissä keittiöissä

Tomi Oinas & Joonas Karhinen & Mia Tammelin & Helena Hirvonen & Antti Hämäläinen & Sakari Taipale: Teknologisten laitteiden ja sovellusten käyttö vanhustyössä. Työn piirteiden ja yksilötekijöiden vaikutusten tarkastelua

Analyysit

Karoliina Karjalainen & Riku Nyrhinen & Teemu Gunnar & Tiina Ylöstalo & Timo Ståhl:  Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020

Merita Jokela & Minna Kivipelto: Sosiaalityön ja toimeentulotuen riittämättömyys asiakkaiden näkökulmasta

Hanna Wass & Toni Ahva & Anu Kantola & Paula Saikkonen: Marinin hallituksen putkiremontti. Työttömyyseläkkeen poistamisen ja oppivelvollisuuden pidentämisen kannatus kansalaisten ja päättäjien keskuudessa

Keijo Piirainen & Ritva Linnakangas: Sosiaalisen kuntoutuksen toimeenpano näyttöön perustuvana käytäntönä. Nykytila,suositukset ja haasteet

Avaukset

Tiina Sihto & Kirsi Hokkila: Nuoret hoivaajat – näkymättömästä näkyväksi?

Pauliina Nylund: Harkinnan erityiskysymykset perustoimeentulotuessa

Nanne Isokuortti & Elina Aaltio: Implementointitutkimuksesta tukea sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön kehittämiseen

Ajassa liikkuu

Hannu Uusitalo: Hyvinvointivaltio institutionaalisena rakenteena

JP Roos: Edvard Westermarckin jäljillä

 

Ajatusten Tonava