Päivitetty 01.04.2020

2/2020

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Koronakriisi on hyvinvointitaloudellinen koe

Artikkelit

Maria Vaalavuo & Timo M. Kauppinen: Samassa veneessä? Keskituloisten tuloliikkuvuus rakennemuutoksen Suomessa

Erja Saurama & Anna Nurmi & Päivi Heino: Pakotettu muutto ja ontologisen turvallisuuden rakentuminen

Sonja Miettinen: Syvästi kehitysvammaisen aikuisen mahdollisuudet yhteisyyden kokemiseen. Etnografinen tutkimus sosiaalisesta vuorovaikutuksesta suomalaisissa ryhmäkodeissa

Jenni Lahtinen & Elina Pekkarinen: Yhteensointuvia ja epävireisiä kohtaamisia lastensuojelussa. Tutkimus osallisuudesta ja lastenkotien retkistä

Johanna Aarnio & Olli Kangas & Minna Ylikännö: Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueiden rakentuminen työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavilla työttömillä

Johanna Terävä & Petteri Eerola: Vankeusaikana isyydelle annetut merkitykset ja jännitteiset tunteet isien kertomana

Analyysit

Jari Lyytimäki: Ilmastonmuutos isosti otsikoissa – kirittääkö uutisointi kestävyysmurrokseen?

Avaukset

Heikki Hiilamo: Ilmastonmuutos, kestävyysvaje ja sotu-uudistus

Karoliina Ahonen: Suomalainen mielenterveyspolitiikka. Julkisen vallan ohjaus mielenterveyden häiriöön sairastuneiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi

Hannu Lehti: Sukulaisten rooli koulutuksen ja ammattiaseman saavuttamisessa

Ajassa liikkuu

Harri Melin: Pelkkää kapitalismia

Jarkko Eskola: Kansainvälisen politiikan valtavirrat

Karoliina Ahonen: Kurjistuneet mielenterveyspalvelut

Armi Mustosmäki: Sukellus työssäkäyvien äitien arkeen neljässä eri maassa

Matti Virtanen: Euroopan murros

 

Ajatusten Tonava