Päivitetty 19.06.2019

2/2019

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Hoivaköyhyys

Artikkelit

Teppo Kröger & Lina Van Aerschot & Jiby Mathew Puthenparambil: Ikääntyneiden hoivaköyhyys

Piia Jallinoja & Mikko Jauho & Essi Pöyry: Miten Suomi söi 2008–2016? Erityisruokavaliot ja niiden taustatekijät

Anu-Marja Kaihlanen & Sanna Laulainen & Vuokko Niiranen & Ilmo Keskimäki & Laura Hietapakka & Timo Sinervo: ”Yrittäny vaan kestää pinnalla – tai sil pelastuslautalla.” Sote-henkilöstön näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten keskeltä

Juha Rantala & Susan Kuivalainen & Marjo Pyy-Martikainen & Marja Riihelä: Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75–84-vuotiaiden naisten ja miesten pienituloisuuteen

Analyysit

Johanna Peltoniemi & Hannu Lahtinen & Hanna Wass: Kirjeääni matkalla maailmalta. Ulkosuomalaisten poliittisen osallisuuden toteutuminen

Pekka Hakkarainen & Sanna Hautala & Sanna Kailanto & Karoliina Karjalainen & Kati Kataja & Kristiina Kuussaari & Jenni Savonen & Christoffer Tigerstedt: Monikasvoinen sekakäyttö. Suomen Akatemian rahoittaman MiksMix-tutkimusprojektin keskeiset tulokset

Kati Kuitto & Janne Salonen & Jan Helmdag: Perhevapaat työurariskinä? Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista

Jani Selin & Matilda Hellman & Tuulia Lerkkanen: Monopolin vahvistaminen kilpailun nimissä. Rahapeliyhteisöjen yhdistämisprosessin oikeuttaminen politiikka-asiakirjoissa ja mediassa

Marja Riihelä & Matti Tuomala: Polarisaatiosta ja keskiluokan kuihtumisesta

Avaukset

Marina Erhola & Jaakko Herrala & Heikki Hiilamo: Syteen vai soteen asiantuntijoiden avulla

Jaana Parviainen: Hoivarobotiikka ja faktantarkistus

Ajassa liikkuu

Hans Hämäläinen: Poikkitieteellinen näkökulma ylisukupolvisiin perhesuhteisiin

Jarkko Eskola: Paavo Kolin elämä ja saavutukset

Ajatusten Tonava