Päivitetty 19.06.2019

2/2018

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Ei vain yhdellä kielellä yhdessä kanavassa

Artikkelit

Riku Perhoniemi & Jenni Blomgren & Mikko Laaksonen: Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätökset neljän vuoden seurannassa

Arttu Saarinen & Aki Koivula & Ilkka Koiranen & Jukka Sivonen: Kolmijaosta hienojakoisempiin eroihin? Tarkastelussa kuuden suurimman eduskuntapuolueen jäsenistöjen ammattirakenteet

Jukka Rantala & Anna Veijola: Suomalaisnuorten näkemykset turvapaikanhakijakeskustelussa esitettyihin historiallisiin rinnastuksiin

Sanna Rikala: Masennus, työkyvyttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus nuorten aikuisten elämänkuluissa

Laura Tiitinen: Sosiaalialan mediavaikuttaminen hiljaisuuden kulttuurin murtajana?

Analyysit

Mikko Mattila & Hanna Wass & Hannu Lahtinen & Pekka Martikainen & Lauri Rapeli & Reijo Sund & Peter Söderlund: Terveys ja poliittinen osallisuus. Tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta

Suvi Ahtinen & Pia Mäkelä & Jaakko Nevalainen & Päivi Hokka & Tomi Lintonen: Juomatapatutkimuksen vastausaktiivisuus on laskenut – mitä vuosien 1968–2016 aikana on tapahtunut?

Sanna Laine & Tarja Pösö & Tatu Ujula: Adoptio lastensuojelussa – lukumääristä ja ominaispiirteistä

Avaukset

Helena Tuorila: Huijaukset heikentävät yhteiskunnallista hyvinvointia

Anna-Aurora Kork: Terveydenhuollon asiakaslähtöistä kehittämistä ja kustannusten hallintaa on vaikea toteuttaa samanaikaisesti

Ajassa liikkuu

Olli Poropudas: Kohti Suomen korkeakoululaitoksen historiaa 

Tuula Kekki: Kriminologian alkeet ja syventävä oppimäärä yksissä kansissa

Lina Van Aerschot: Pohdintoja tulevaisuuden hyvinvointivaltiosta

Ajatusten Tonava