Päivitetty 19.06.2019

2/2017

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: YP:n kustantajapohja laajenee

Artikkelit

Kati Lehtonen: Luolamiehet ja suurlinkkaajat suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa

Juha-Pekka Lauronen & Siiri Mäkelä & Pekka Salminen & Heikki Hiilamo: Alkoholiteollisuuden strategiat alkoholijuomien mainosrajoitusten vastustamiseksi

Lauri Mäkinen: Viitebudjetti köyhyyden mittarina – muuttuuko köyhyyden kuva?

Johanna Ranta & Suvi Raitakari & Kirsi Juhila: Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa

Hannele Palukka & Petra Auvinen & Tiina Tiilikka: Alkon toimija-asemat Alkoholipolitiikka- ja Yhteiskuntapolitiikka-lehtien pääkirjoituksissa 1970–2012

Analyysit

Perttu Saarsalmi & Sakari Karvonen & Timo M. Kauppinen & Timo Koskela & Jukka Murto & Risto Kaikkonen: Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisten terveys- ja hyvinvointierojen vaihtelu maan eri osissa 

Tuija Leppäkoski & Minna Koivuluoma & Sami Perälä & Eija Paavilainen: Moniammatillisen yhteistyön muutokset ja kehittämistarpeet lasten ja nuorten auttamisessa

Sari Lepistö & Noora Ellonen & Mika Helminen & Eija Paavilainen: Lapsiin kohdistuvan väkivallan arvioiminen

Avaukset

Jari Holopainen & Samuli Helama & Marika Jalovaara & Timo Partonen: Avioerohakemusten kuukausivaihtelu Suomessa vuosina 1994–2015

Jari Kirsilä: Tanskan tieteen ihme sai uskottavan selityksen

Sakari Nieminen & Matti Wiberg: Väärin kysytty

Ajassa liikkuu

Matti Rimpelä: Kokeilukulttuuri – vahvistuva värisävy kehittämisen kirjossa vai poliittista retoriikkaa?

Leena Koivusilta: Terveyden edistämisen kolmas tie

J. P. Roos: Dokumentti freudilaisen terapian pahimmista ylilyönneistä

Matti Virtanen: Suomi Stalinin armoilla

Satu Taskinen: Hyvä muisti, huono muisti

Ajatusten Tonava