Päivitetty 19.06.2019

2/2016

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: Tutkimusrahoituksen uusjako

Artikkelit

Eveliina Heino: Ymmärrystä ja tukea – kohtaamattomuutta ja vääryyttä. Venäläistaustaisten perheiden institutionaalisen luottamuksen ja epäluottamuksen rakentuminen suomalaisia peruspalveluita kohtaan
Henna Pirskanen & Jenni Simonen & Kati Kataja & Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt: Vanhemmat ristiaallokossa. Perhekulttuuri ja ambivalentti alkoholikasvatus
Anna-Maria Isola & Elina Turunen & Heikki Hiilamo: Miten köyhät selviytyvät Suomessa? 
Jukka Törrönen & Janne Härkönen: Juomisen ritualistiset ja yksilölliset motiivit ja niiden yhteys humalaan 2000-luvun Suomessa
Aki Koivula & Pekka Räsänen & Outi Sarpila: Internet- ja paperilomakkeiden täyttäjät. Vastaustavan muutoksen ja merkityksen arviointia hyvinvointitutkimuksessa 

Analyysit

Johanna Perkiö: Toimeentuloturvan uudistusehdotukset vertailussa
Tanja Hirschovits-Gerz & Kristiina Kuussaari & Kerstin Stenius & Tuukka Tammi: Miten päihdepalveluiden tarvetta on mahdollista mitata? Esimerkkinä tarveanalyysissa seitsemän kuntaa (liitetaulukko 1)
Minna Salmi & Johanna Lammi-Taskula & Erika Mäntylä: Pienten lasten äidit osa-aikatyöhön? Politiikan ja käytäntöjen ristiriitoja

Avaukset

Jari Kirsilä: Eurooppa tekee tiedettä yhä pirstaleisemmalla julkisella rahalla. Aldo Geunan haastattelu
Topias Pyykkönen: Väestörakenteen muutos selittää yksinasumisen yleistymistä
Aleksi Kalenius: Jotain väärin mitattua, jotain väärin lainattua. Vastaus Osmo Kiviselle ja Juha Hedmanille

Ajassa liikkuu

Tommi Hoikkala: Kadonnut suomalainen koulutusihme?
Juhani Kirjonen: Pimeän lobbauksen pyöröovi
Hannu Uusitalo: Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti sosiaalipoliittisin silmin
Matti Virtanen: Meille tulee eläkeläinen

Satu Taskinen: Matkalaukulla on asiaa
Ajatusten Tonava