Päivitetty 20.06.2019

2/2014

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Tupakkateollisuudesta nikotiinibisnekseen

Artikkelit

Juha Rantala: Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten eläkevuosien aikana. Analyysi vuonna 1999 eläkkeelle jääneiden ekvivalenttirahatulosta vuosina 1997–2008

Rosi Enroos: Lastensuojelua vankilassa. Instituutioiden tilat ja rajat vankilan perheosastolla

Mia Hakovirta & Johanna Kallio: Lasten käsityksiä köyhyydestä ja köyhyyden syistä

Piia Maria Björn & Marko Elovainio & Simo Kukkola & Thomas Nukarinen & Hanna Raaska & Nina Rita & Jari Sinkkonen & Helena Lapinleimu: Perheen taustatekijöiden yhteys adoptiovanhempien vanhempainvapaaseen 

Aija Logren: Muutosagenttiaseman rakentuminen. Työyhteisön jäsen alkoholikulttuurin muutoksen käynnistäjänä

Analyysit

Suvi Raitakari & Kirsi Juhila: Asunto ensin -julkaisujen suuntaukset, pääargumentit ja käytännöllis-poliittiset tavoitteet

Anne Määttä & Elsa Keskitalo: Ulkoringiltä sisärinkiin. Kumuloituneista ongelmista kärsivät nuoret aikuiset pirstaleisessa palvelujärjestelmässä

Juha Klemelä: Sosiaalinen yritystoiminta kelpoisuuskokeessa

Avaukset

Vesa Kanniainen: Sairastumisen taloudelliset seuraamukset – kansantalouden näkökulma 

Helmi Mäki: Kaunokirjallisuus sosiaalitiedon lähteenä

Ajassa liikkuu

Pekka Wahlstedt: Ohjeita diktaattorille

Arja Kilpeläinen: Yhteiskunnan järjestelmäparadokseja luhmannilaisittain

Elina Helosvuori: Klinikan jälkeen

Tuula-Maria Ahonen: Hengellinen väkivalta kirkkaan selkeästi päivänvaloon

Matti Virtanen: Pahan kosketus

Juhani Känkänen: Sammakko

Ajatusten Tonava