Päivitetty 20.06.2019

2/2013

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Ikätyöntekijöiden kastijako

Artikkelit

Juha Knuuti: Nouseeko palkka eläkeikään saakka? Kohorttianalyysi ikä-palkkaprofiileista ja niiden muutoksista 53–65-vuotiailla
Sari Kehusmaa & Ilona Autti-Rämö & Pekka Rissanen: Omaishoidon vaikutus ikääntyneiden hoidon menoihin
Olli Lehtonen & Markku Tykkyläinen: Selittävätkö hyvinvointierot odotettua alhaisempaa poismuuttoa eräiltä korkean työttömyyden alueilta? (liitteet)
Kaisa Lenkkeri & Antero Heloma & Pekka Hakkarainen: Tupakan orjat. Tupakoijien käsitykset tupakoinnin lopettamisesta 1950-luvun Suomessa sosiaalihistoriallisen aineiston valossa

Analyysit

Tapani Melkas: Terveys kaikissa politiikoissa -periaate Suomen terveyspolitiikassa
Marja-Leena Ovaskainen & Mikko Kosola & Satu Männistö: Koulutus ja tulot ruokavalion laadun selittäjinä Finravinto-tutkimuksissa 2002 ja 2007
Arttu Saarinen: Intressit ratkaisevat. Yksityisestä terveydenhuollosta käyty keskustelu Helsingin Sanomissa vuosina 2001–2011

Avaukset

Airi Mäki-Kulmala: Kohti kuntouttavaa sosiaalityötä
Susanna Raisamo & Tomi Lintonen: Nuorten rahapelihaitat ja pelaamiseen liittyvät harhakäsitykset

Ajassa liikkuu

Kaksi YP:n artikkelia palkittiin
Raija Julkunen: Hyvien kehien jäljitys
J.P. Roos: Julistava ”työpaikkakiusaaja” paljastaa
Marjatta Bardy: Yhteisin asia ikinä
Matti Virtanen: Kansallinen kertomus elää
Tuula-Maria Ahonen: Onko anteeksipyyntö tullut politiikkaan jäädäkseen?
Pekka Wahlstedt: Käsien työn filosofiaa
Katja Kettu: Valetuottaminen

Ajatusten Tonava