Päivitetty 13.02.2020

1/2020

Pääkirjoitus

Jenni Blomgren: Datan louhinta ei korvaa tieteellistä tutkimusta

Artikkelit

Outi Alakärppä & Eija Sevón & Anna Rönkä: Perheen perustamisen odotukset nuorten lapsettomien naisten elämänkulussa

Tanja Sihvonen & Merja Koskela & Harri Huusko: Hyvä teknologia, pahat sovellukset? Lohkoketjun ja kryptovaluuttojen merkityksellistäminen journalismissa

Sari Vanhanen: Monialainen yhteistyö asiantuntijuuden muokkaajana kotouttamistyössä. Näkökulmana poliisin työ

Mari Fadjukoff & Timo Harrikari: Epäily lapseen kohdistuneesta rikoksesta – esilletulo ja ilmoittaminen poliisille

Analyysit

Marina Erhola & Vesa Jormanainen & Merja Kovasin & Pekka Rissanen & Ilmo Keskimäki: Suomen terveydenhuolto muuttuvassa toimintaympäristössä

Riku Perhoniemi & Jenni Blomgren & Mikko Laaksonen: Työkyvyttömyyseläkehakemusten ja hylkäysosuuksien maakunnalliset erot

Sara Sintonen & Eeva-Leena Onnismaa: Varhaiskasvatus puhuttaa. Havaintoja Twitterissä jaetuista näkemyksistä

Virve Marionneau & Juho Lähteenmaa: Yhteiskunnallisten tuottojen kerääminen rahapeleillä ja peliportfolioiden vaikutus valtion yksinoikeusjärjestelmissä

Johanna Peltoniemi: Valtion kassasta omaan tiliin. Sosiaalitilit sosiaaliturvauudistuksessa

Avaukset

Jonna Pulkkinen: Politiikkaa uudistamassa, käytäntöjä muuttamassa? Erityisopetus Suomessa koulutusuudistusten jälkeen

Piia Ruutu: Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin edellytykset ja esteet

Tuuli Turja: Robottien hyväksyntä on monin tavoin arvolatautunutta

Ajassa liikkuu

Harri Melin: Luokka vailla tietoisuutta

Jarkko Eskola: Romaani Sylvi Kekkosesta

Ajatusten Tonava