Päivitetty 19.06.2019

1/2018

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi:  YP 20 vuotta

Artikkelit

Heli Ansio & Pia Houni & Mikko Piispa: ”Ei ole keksitty sitä ammattinimikettä, mikä olisin” Sosiaalisesti sitoutuneen taiteen tekijät ja hybridinen työ 
Päivi Mäntyneva & Heikki Hiilamo: Osallisuuden ja osattomuuden dynamiikka työtoiminnassa. Etnografinen tutkimus kolmella kuntouttavan työtoiminnan kentällä
Anu Järvensivu & Ari Väänänen & Anna Kuokkanen & Jussi Turtiainen: Mistä syntyy mielenterveysdiagnoosi?
Merja Tarvainen: Ruumiilliset tilat. Tavanomainen arki ja kerrottu vammaisuus 
Hanna Samposalo & Kristiina Kuussaari & Tanja Hirschovits-Gerz & Olavi Kaukonen & Airi Partanen & Helena Vorma: Tarpeenmukaiset palvelut kaikille? Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Kaakkois-Suomen ja Lapin alueilla

Analyysit

Elisa Rissanen & Eila Kankaanpää & Anne Surakka & Riitta Vornanen: Vanhemmuuden varhaisen tuen interventioiden kustannusvaikuttavuus. Systemaattinen katsaustutkimus
Katja Ilmarinen & Timo M. Kauppinen: Pienituloisuus ennen ja jälkeen asumiskustannuksia – alueellinen näkökulma
Marja Avonius & Elina Kestilä-Kekkonen: Suomalaisten maltilliset ja kirjavat maahanmuuttoasenteet

Avaukset

Mauri Kotamäki: Kansalaisaloite eläkeindeksistä tuli ja meni – mitä voimme oppia?
Olli Kangas: Kommentti Mauri Kotamäen kirjoitukseen

Ajassa liikkuu

Tuuli Hirvilammi: Ekososiaalista politiikkaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Salla Jokela: Painavaa asiaa tiedejulkaisemisesta kepeällä otteella
Jarkko Eskola: Vanhenemisen näköaloja
Matti Virtanen: C. Wright Mills sai arvoisensa elämäkerran

Ajatusten Tonava