Päivitetty 20.06.2019

1/2014

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Top 10: luetuimmat YP:n nettiartikkelit vuonna 2013

Artikkelit

Teemu Kemppainen & Henrik Lönnqvist & Martti Tuominen: Turvattomuus ei jakaudu tasan. Mitkä asuinalueen piirteet selittävät helsinkiläisten kokemaa turvattomuutta?

Mirka Smolej: Kenelle väkivaltarikokset kasautuvat Suomessa? Poliisin tietoon tullut toistuva väkivalta ja sen uhrit

Kati Kataja & Tiina Ristikari & Reija Paananen & Tarja Heino & Mika Gissler: Hyvinvointiongelmien ylisukupolviset jatkumot kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten elämässä

Analyysit

Christer Bengs & Jukka Hirvonen & Aino Verkasalo: Tilastojen kompia – asuntotutkimuksen tiedollinen perusta

Jouni T. Tuomisto & Mikko Pohjola & Pasi Pohjola: Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä

Avaukset

Matti Wiberg: Julkishallinnon datat käyttöön!

Jussi Simpura: Matti Wiberg voi olla oikeassa!

Jyrki J.J. Kasvi: Avoin data ei yksin riitä

Heikki Hiilamo: Voisiko osallistava sosiaaliturva lisätä osallisuutta?

Jaakko Kiander: Pekkarisen työryhmän raportti pohjustaa seuraavaa eläkeuudistusta

Tuulia Rotko & Katri Hannikainen-Ingman & Jukka Murto & Tapani Kauppinen & Niina Mustonen: Terveyserojen kaventaminen käytännössä – alueellinen yhteistyö avuksi

Petri Uusikylä: Kehittäjän on tunnettava vastuunsa

Ajassa liikkuu

In memoriam: tutkija Klaus Mäkelä 1939–2013

Pekka Hakkarainen: Tietokirja huumeiden kulttuurihistoriasta

Lauri Kokkinen: Lama haavoittaa, leikkaukset tappavat

Pasi Pyöriä: Tilastot haltuun

Tuula-Maria Ahonen: Kestämättömästä ruokapolitiikasta kohti kestävää ruokasuvereniteettia

Matti Viren: Capitalism and Freedom – 50 vuotta myöhemmin

Matti Virtanen: Viisikko ja Nokian menestys

Pekka Wahlstedt: Inhimillisen talouden hahmotelmia

Kolumni: Juhani Känkänen: Orava

Ajatusten Tonava