Päivitetty 20.06.2019

1/2012

Pääkirjoitus

Matti Virtanen: Alkon olemassaolo

Artikkelit

Leena Tervonen-Gonçalves & Eriikka Oinonen: Vertailun valta
Piia Seppänen & Risto Rinne & Virve Sairanen: Suomalaisen yhtenäiskoulun eriytyvät koulutiet. Oppilasvalikointi perusopetuksessa, esimerkkinä Turun koulumarkkinat
Laura Kestilä & Reija Paananen & Antti Väisänen & Anu Muuri & Marko Merikukka & Tarja Heino & Mika Gissler: Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät. Rekisteripohjainen seurantatutkimus Suomessa vuonna 1987 syntyneistä
Kirsimarja Raitasalo & Marja Holmila: Äidin päihteiden käytön yhteys lapsen kokemiin haittoihin. Rekisteritutkimuksen tuloksia

Analyysit

Jussi Simpura: Kolmannen asteen yhteys. Tutkitun tiedon hankekohtainen, panoskohtainen ja institutionaalinen vaikuttavuus
Kirsimarja Raitasalo & Petri Huhtanen & Salme Ahlström: Nuorten päihteiden käyttö sekä käsitykset niihin liittyvistä riskeistä ja saatavuudesta. Suomen ESPAD-aineiston tuloksia 1995-2011

Avaukset

Heikki Koski: Alkon rooli alkoholihistoriamme käännekohdissa
Leena Warsell: Yhteiskunnallisen alkoholitutkimuksen alkumetrit
Heikki Hiilamo: Sata euroa? – miksi ja miten perusturvaa korotettiin

Maria Kuronen: Tänään Pohjantähden alla I − päiväkirjamerkintöjä

Ajassa liikkuu

Raija Julkunen: Sosiaalipolitiikkaa politiikan tutkimuksen keinoin
Ulla Viertola: Lihan himo ja veren velka
Jarkko Eskola: Professori Arnkilin Unelma
Tiina Mahlamäki: Kuninkaan korvan paluu
Pekka Wahlstedt: Monitoimiostarien lupaus
Katja Kettu: Valekirjailija

Ajatusten Tonava