YP 5-6/22: Nuorisorikollisuuden esiintyvyyden ja kasautumisen muutokset

Suomalaisnuorten rikollisuuden mahdollinen lisääntyminen on puhuttanut viime vuosina. Joonas Pitkäsen ja kumppaneiden artikkelissa tarkastellaan pitkittäisseurannan avulla nuorisorikollisuuden esiintyvyydessä ja kasautumisessa tapahtuneita muutoksia syntymäkohorttien välillä. Rikosten esiintyvyys on aluksi noussut ja kasautuminen laskenut. Nuorimmissa ikäryhmissä esiintyvyys on jälleen laskenut ja kasautuminen noussut. Kehityskuluista löytyy kuitenkin rikoslajikohtaisia eroja.

Lue lisää Joonas Pitkäsen, Mikko Aaltosen,  Karoliina Suonpään, Laura Heiskasen ja Pekka Martikaisen artikkelista Nuorisorikollisuuden esiintyvyyden ja kasautumisen muutokset syntymäkohorteissa 1986–2000 (YP 5-6/22)