YP 5-6/21: Alkoholivalvonnan vaikutukset nuorten väkivaltarikollisuuteen

Jari Taposen tuoreessa artikkelissa (YP 5-6/21) arvioidaan poliisin tehostetun alkoholivalvonnan vaikutuksia nuorten alkoholikäyttäytymiseen ja väkivallan yleisyyteen. Tutkimus ajoittuu vuosille 2010–2016. Se on kuvaileva, rekisteritietoihin ja kyselyyn perustuva ennen ja jälkeen -arviointi vertailualueineen.

Tutkimuksen tulosten mukaan tehostettu alkoholivalvonta lisää alkoholia mukanaan kantavien nuorten kiinnijäämisriskiä, hillitsee alkoholikäyttäytymistä ja vähentää väkivaltaa. Tutkimus lisää tietoa poliisitoimenpiteiden vaikutuksista nuorten rikollisuuteen.

Jari Taponen: Poliisin alkoholivalvonnan vaikutukset nuorten väkivaltarikollisuuteen koulujen päätösviikonloppuina. Vertaileva arviointitutkimus vuosilta 2010–2016 (YP 5-6/21)