YP 4/21: Kulttuurialan itsensätyöllistäjien sosiaaliturva

Koronakriisi nosti esiin sen, että kulttuurialoilla on paljon palkkatyösuhteen ulkopuolella työskenteleviä ihmisiä, joiden asema on kriisin sattuessa turvaton ja joita yhteiskunnan turvaverkot eivät tavoita.

Lotta Junnilainen kuvaa artikkelissaan kulttuurialan itsensätyöllistäjien asemaa palkkatyösuhteiden ulkopuolella. Alan toimijoiden haastatteluihin perustuen hän tarkastelee, mitä kulttuurialan itsensätyöllistäjät ajattelevat omasta asemastaan ja mitä heidän kokemuksensa kertovat kulttuurialasta ja suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä. Analyysissa nousee esiin itsensätyöllistäjien hauras asema sekä se, ettei sosiaaliturvajärjestelmä aina tunnista heidän tilannettaan. Siksi sen on vaikea tukea itsensätyöllistäjiä niin kriisissä kuin normaaliaikanakin.

Lotta Junnilainen: ”Sosiaaliturvajärjestelmä ei tue kulttuurialan itsensätyöllistäjiä” (YP 4/21)