Hedelmällisyys on laskenut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana ennätyksellisen alhaiselle tasolle ja alle Euroopan keskiarvon. Laskun syitä ymmärretään vielä heikosti, ja siksi tulevan kehityksen arvioiminen on erityisen epävarmaa. YP:ssä 4/20 julkaistussa tutkimuksessa esitetään skenaarioennuste hedelmällisyyden kehityksestä tulevina vuosikymmeninä ja pohditaan, mitkä tekijät voivat vaikuttaa kehitykseen.

Lue lisää Jessica Nisénin, Julia Hellstrandin, Pekka Martikaisen ja Mikko Myrskylän artikkelista Hedelmällisyys ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa lähivuosikymmeninä (YP 4/20)