Erik Allardtin yhteiskunnallinen kiinnostus ja sosiologinen mielikuvitus ovat ulottuneet lukuisille tutkimusaloille, joilla hän itse ei ole varsinaisesti työskennellyt. Eero Lahelma tarkastelee analyysissaan, missä määrin, missä vaiheessa ja millä tavoin Allardt on käsitellyt terveyttä omissa tutkimuksissaan.

Lue lisää: Eero Lahelma Terveys Erik Allardtin sosiologiassa (Analyysit, YP 3/23)