YP 3/23: Tehdasmelu yhteiskunnallisena kysymyksenä

Teollisuuden työsuojelukäytännöissä melu ajatellaan usein yksiselitteisesti kovaksi ääneksi, joka vaarantaa kuulon. Vaara on osoitettavissa mittalaittein, mutta helposti unohtuu, että kovatkin äänet sisältävät informaatiota. Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, että sosiokulttuurinen tarkastelu lisää ymmärrystä siitä, mitä melu on ja millaisia esteitä meluntorjunta voi teollisuudessa kohdata. Se tuottaa yhteiskuntapoliittisesti merkityksellistä tietoa osoittamalla, miten monenlaisia merkityksiä tehdasmeluun, teollisiin ääniin ja kuulonsuojaimiin liittyy. Kova ääni ei aina ole häiritsevä ääni, eikä häiritsevän äänen tarvitse välttämättä olla kova.

Lue lisää: Anu Järvensivu ym. Melun mittaamisesta melun merkityksiin. Teollisuusmelun hallinta yhteiskunnallisena kysymyksenä (Artikkelit, YP 3/23)