Koronarajoitukset vähensivät ihmisten välistä kanssakäymistä, mikä on nostanut esiin huolen etenkin nuorten ja ikääntyneiden yksinäisyyden lisääntymisestä. Artikkelissa yksinäisyyden kokemusta tarkastellaan ennen koronapandemiaa, pandemian toisen aallon aikana ja pandemian jo taannuttua. Tulosten mukaan yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt kaikissa tarkastelluissa väestöryhmissä vuosien 2016 ja 2022 välillä. Yksinäisyys on monialainen ja yhteiskunnan sektorit poikkileikkaava ilmiö, jonka torjumiseen tähtäävät toimenpiteet siiloutuvat helposti eri toimijoille ja hallinnon aloille. Yksinäisyyden ehkäisemiseen tarvittaisiinkin kansallista ohjausta sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteispeliä.

Lue lisää

Markus Laaninen & Mikko Niemelä Koettu yksinäisyys Suomessa 2016–2022 (Artikkelit, YP 3/23)