YP 3/22: Vuokratyövoiman käyttö ja työelämän laatu 

Työ ja työelämän laatu ovat tärkeitä sekä yksilöiden että yritysten kannalta: työelämän laatua parantamalla on mahdollista parantaa työn tuottavuutta, pidentää työuria, vähentää terveysongelmia sekä ehkäistä varhaista eläkkeelle jäämistä. Mutta onko koetussa työelämän laadussa eroja sen mukaan, käytetäänkö työpaikalla vuokratyövoimaa vai ei? Juho Saksasen, Elina Einiön ja Antti O. Tanskasen tutkimuksen mukaan vuokratyövoimaa käyttävillä työpaikoilla vakituisten työntekijöiden mahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen ovat heikommat kuin työpaikoilla, joilla ei käytetä vuokratyövoimaa.

Lue lisää Juho Saksasen, Elina Einiön ja Antti O. Tanskasen artikkelista Vakituisten työntekijöiden työelämän laatu vuokratyövoimaa käyttävissä ja ei-käyttävissä työpaikoissa (YP 3/22)