Millaisia olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemukset covid-19-pandemian varjostamasta opiskelusta? Sanna Aaltosen analyysissä ”Menetyksen ulottuvuudet ensimmäisen vuoden opiskelijoiden covid-19-arjessa” opiskelijoiden kokemuksia tarkasteltiin neljällä menetyksen ulottuvuudella. 

Fuksien opiskelua luonnehtivat erityisjärjestelyt ja etäopetus sekä materiaalisen paikan menetys. Tämä kaikki heijastui ihmissuhteisiin, identiteettiin ja ajankäyttöön. Opiskelijoiden näkökulmasta tieto heidän menetyksistään esitettiin julkisuudessa säälivässä ja syyttävässä hengessä: yhtäältä heidän hyvinvoinnistaan oltiin korostetun huolissaan, toisaalta heidän väitetty välinpitämättömyytensä kokoontumisrajoituksille nähtiin lähiympäristöä uhkaavana toimintana. Opiskelijoiden menetyksiä pyrittiin kyllä hallinnoimaan, minimoimaan ja korvaamaan, mutta virtuaaliset kohtaamiset taipuivat huonosti opiskelun väliin jäävien pienten sosiaalisten hetkien korvaamiseen. Pandemia teki näkyväksi juuri arkisten kohtaamisten merkityksen ei vain arjen jaksamisessa, vaan myös opintoihin kiinnittymisessä ja opiskelun mielekkyyden löytämisessä.

Lue lisää Sanna Aaltonen artikkelista (YP 3/22) Menetyksen ulottuvuudet ensimmäisen vuoden opiskelijoiden covid-19-arjessa