Nuoren ihmisen elämä on täynnä päätöksiä, jotka luovat suuntaa hänen tulevalle elämälleen. Yksi näistä valinnoista on se, mitä nuori tekisi peruskoulun jälkeen. Aiemmin vaihtoehtoina on ollut ammatillinen koulutus, yleissivistävä lukio tai joku on saattanut siirtyä suoraan työelämään. Uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaan alle 18-vuotiaan nuori ei kuitenkaan voi jättää opiskeluaan vain peruskouluun. Syy on yksinkertainen: ilman koulutusta ei enää pärjää.

Kari Kantasalmi ja kumppanit selvittivät tutkimuksessaan Metropolialueen nuorten siirtyminen toisen asteen koulutukseen sitä, miltä tärkeässä siirtymävaiheessa olevat nuoret ja heidän koulutuspolkunsa näyttivät. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sitä, kenen koulutie jäi peruskouluun.

Tulokset osoittavat, että heikko koulumenestys ja erityisen tuen piirissä oleminen olivat yhteydessä koulun lopettamiseen peruskoulun jälkeen. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääneitä oli tutkimuksen otannassa lopulta muutama prosentti. Ongelma tulee silti saada korjattua, sillä koulupolulta tippumisella on suuri vaikutus yksilön elämään.

Teksti: Katariina Kuronen