Vielä 1990-luvun puolivälissä suuri osa kansalaisista arvioi, että toimeentulotuen saajat ovat laiskoja. Millaisena toimeentulotuen asiakkaiden tilanne nähdään 2010-luvulla? Entä miten erilaiset huono-osaisuutta kuvaavat tekijät ja ideologia selittävät kansalaisten asenteita toimeentulotuen saajista?

Johanna Kallion ym. tutkimuksessa ”Lurjuksista kunnon kansalaisia?” (YP 3/20) analysoidaan kansalaisten asennoitumista toimeentulotuen saajiin. Kiinnostuksen kohteena ovat mielipiteet, jotka koskevat toimeentulotuen saajien kontrollia omasta tilanteestaan, heidän avuntarvettaan sekä sitä, missä määrin toimeentulotuen asiakkuus voi koskea ketä tahansa. Tulosten mukaan toimeentulotuen asiakkaiden syyllistäminen omasta avun tarpeestaan on viime vuosina vähentynyt.

Lue lisää: Johanna Kallio & Lotta Lintunen & Mikko Niemelä & Helena Blomberg & Christian Kroll: Lurjuksista kunnon kansalaisia? Kansalaisten asennoituminen toimeentulotuen saajiin 2012–2018 (YP 3/20)