Kun tutkitaan lapsia ja lasten kokemuksia, on syytä pohtia myös sitä, millaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä löytyy lasten suojelun ja heidän oikeutensa tulla kuulluksi väliltä. Venla Hakalan ja kumppaneiden artikkelissa asiaa tarkastellaan Lapsiuhrikyselyyn osallistumisen kautta. Artikkelissa osoitetaan, että vastaamiseen liittyy sekä positiivisia että negatiivisia tunteita, mutta näyttää siltä, että lasten uhrikokemusten kartoittamisesta on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Lue lisää: Venla Hakala & Laura Mielityinen & Noora Ellonen ”Miltä tuntui vastata kysymyksiin?” Lasten kokemukset kansalliseen uhrikyselyyn vastaamisesta (YP 2/24, Artikkelit)