YP 2/24: Ensikertalaisuuden suosiminen taidealoilla

Useimmissa Suomen korkeakouluissa on noudatettu vuodesta 2016 ensikertalaisia hakijoita suosivaa käytäntöä. Yliopistolaki velvoittaa yliopistot ja ammattikorkeakoulut varaamaan tietyn määrän aloituspaikoistaan opiskelijoille, jotka hakevat korkeakouluun ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on, että ensikertalaisia hakijoita suosiva laki saa opiskelupaikat kohdentumaan mielekkäämmällä tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii kiintiöiden avulla saamaan opintojen pariin uusia opiskelijoita ja erityisesti alentamaan opintonsa aloittavien keski-ikää ja valmistumista opinnoista työmarkkinoille.

Taideyliopiston kannalta oleellista on kuitenkin taiteen ja taiteellisen tutkimuksen palveleminen. Tämä edellyttää taiteellisin perustein tehtävien opiskelijavalintojen ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten oppimisen asettamista taloudellisten tehostamistavoitteiden edelle.

Lue lisää: Anu Koskinen Ensikertalaisuuden suosiminen ei sovellu taidealan opiskelijavalintoihin (YP 2/24, Avauksia)