YP 2/24: Datan visualisointi hallinnan välineenä

Miten numeerista dataa visualisoidaan kuviksi ja kuvioiksi poliittisen ohjauksen ja päätöksenteon tarkoituksiin? Datavisualisoinneilla on käyttövoimaa erilaisten ohjelmien ja esitysten laadinnassa sekä johtamisen ja markkinoinnin esityksissä ja esitelmissä. Näillä dokumenteilla puolestaan on keskeinen asema politiikanteon prosesseissa, yleisön ja yhteistyökumppanien vakuuttamisessa ja suostuttelussa sekä päätösten ja linjausten legitimoinnissa.

Tämä tekee datavisualisoinneista keskeisen hallinnan ja vallan muodon. Tutkijat esittävät artikkelissaan, että datavisualisointien kasvanutta roolia ja seurauksia päätöksenteossa ja kulttuuristen mallien ja merkitysten muodostamisessa olisi syytä pyrkiä tunnistamaan ja tutkimaan nykyistä paremmin.

Lue lisää: Leena Tervonen & Marja Alastalo Visualisoinnit hallinnassa? Tapaus TEAviisari suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa (YP 2/24, Artikkelit)