YP 2/22: Yhteispalvelun ristiriidat paikallistasolla

Sektorirajat ylittävällä palvelujen yhteensovittamisella pyritään vastaamaan monimutkaistuviin asiakastilanteisiin. Millaiset tekijät aiheuttavat ristiriitoja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toteutuksessa paikallistasolla? Artikkelissa kysymystä lähestytään TYP-verkostojen johtajien teemahaastattelujen kautta. Tutkimuksen aihe kytkeytyy ajankohtaiseen keskusteluun monialaisesta palvelusta työllisyyden hoidossa.

Lue lisää Peppi Saikun analyysistä Monialaisen yhteispalvelun ristiriidat paikallistasolla