Suomalaiset eroavat kiihtyvään tahtiin evankelis-luterilaisesta kirkosta, maan isoimmasta uskonnollisesta yhdyskunnasta. Eroilmoitusten yhteydessä tallennettujen erosyiden analyysi paljastaa, että yleisimmät syyt erota kirkosta liittyvät talouteen ja hyötyyn. Ensi sijassa kyse ei siis ole kohujen yhteydessä tapahtuvista eroamisista tai arvokonservatiivien ja liberaalien välisestä vastakkainasettelusta.

Lue lisää Tuomas Äystön ym. artikkelista Miksi suomalaiset eroavat evankelis-luterilaisesta kirkosta?