Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2020 kaksi pääministeri Sanna Marinin hallituksen esittämää uudistusta. Hallitus päätti poistaa työttömyyseläkkeen eli lakkauttaa niin kutsutun eläkeputken. Lisäksi se pidensi ”opintoputkea” nostamalla oppivelvollisuusiän 18 vuoteen. Uudistusten tavoite on työllisyysasteen nousu, mitä pidetään Suomen julkisen talouden kestävyyden kannalta keskeisenä.

Miten kansalaiset ja eri päättäjäryhmät suhtautuvat uudistuksiin? Millaisia eroja ryhmien välillä on ja miten puoluekanta on yhteydessä uudistusten kannattamiseen?

YP:ssä 2/21 julkaistava Hanna Wassin ja tutkimusryhmän analyysi Marinin hallituksen putkiremontti – Työttömyyseläkkeen poistamisen ja oppivelvollisuuden pidentämisen kannatus kansalaisten ja päättäjien keskuudessa perustuu  Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimusprojektissa kerättyihin tuoreisiin kyselyaineistoihin.