Maiden sisäiset tuloerot ovat kasvaneet ja keskituloisten aseman on nähty heikentyneen useissa kehittyneissä maissa. Artikkelissa tarkastellaan keskituloisten ansiotulokehitystä 2000-luvun Suomessa ja tutkitaan riskitekijöitä, jotka ovat yhteydessä keskituloisten suhteellisen tuloaseman muuttumiseen. Etenkin yrittäjien ja teollisuustyöntekijöiden tulokehitys on ollut epävarmaa.

Parhaiten puolestaan on mennyt niillä, jotka olivat jo lähtökohtaisesti keskituloisten tulojakauman yläpäässä, ja toimihenkilöillä on mennyt paremmin kuin työntekijäammateissa toimineilla.

Lue lisää Maria Vaalavuon  ja Timo M. Kauppisen artikkelista Samassa veneessä? Keskituloisten tuloliikkuvuus rakennemuutoksen Suomessa (YP 2/20)