YP 1/24: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus uutisjournalismissa

Ketkä keskustelevat yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta julkisuudessa ja mitä sanoja he siihen käyttävät? Antti Kannerin ja työryhmän tutkimuksessa näitä kysymyksiä tarkastellaan suuren sanomalehtiaineiston avulla. Tulokset vahvistavat aiemman tasa-arvopolitiikan tutkimuksen löydöksiä käsitteiden keskeisestä roolista sekä liukuvista ja muuttuvista merkityksistä julkisuudessa käytävissä oikeudenmukaisuuskamppailuissa.

Lue lisää Antti Kanner & Anu Koivunen & Riikka Era & Maciej Janicki & Eetu Mäkelä: Keiden tasa-arvo tai yhdenvertaisuus? Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kielet uutisjournalismissa 1999–2018 (YP 1/24, Artikkelit)