Emeritusprofessori Matti Rimpelä esittää tuoreessa kirjoituksessaan tulkintoja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen lähihistoriasta. Hän kuvaa kolmea hallinnon uudistamisaaltoa, joita on toimeenpantu vuosina 1972–1984 ja 1990–2010 sekä vuodesta 2023 alkaen. Rimpelä kuvaa uudistuksia yhdistäviä ja erottavia tekijöitä sekä tarkastelee niihin liittyviä kriittisiä kysymyksiä. Erityishuomio on poliittisessa ohjauksessa. 

Lue lisää Virkamiesvallasta poliittiseen ohjaukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon uudistaminen 1972–2023 (YP 1/24, Avaukset)