YP 1/24: Lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina

Ketkä vuonna 2015 yksin turvapaikkaa hakeneista lapsista ja nuorista saivat jäädä Suomeen? Kiristyikö turvapaikkapolitiikka, kun Suomeen tuli tuolloin paljon turvapaikanhakijoita? Tutkimuksen tulokset osoittavat, että alaikäisen hakijan ikä, sukupuoli ja kansallisuus olivat yhteydessä turvapaikan ja oleskeluluvan saamiseen Suomessa.

Lue lisää Jussi S. Jauhiainen & Iiris Niskanen & Meiju Marttila: Lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina Suomessa vuonna 2015 (YP 1/24, Analyysit)