YP 1/21: Yksityisen ja kuntasektorin palkkaerot

Yksityisen ja kuntasektorin palkoissa on huomattaviakin eroja Suomen eri maakunnissa. Koko Suomessa palkkaero on noin kolme prosenttia yksityisen sektorin työntekijöiden eduksi, kun malleissa on vakioitu erot työntekijöiden havaittavissa taustaominaisuuksissa. Sektoreiden välisissä palkkaeroissa on kuitenkin hajontaa eri maakuntien välillä: matalan työttömyyden maakunnissa yksityisen sektorin palkkapreemio on tyypillisesti suurempi

Yksi merkittävä syy alueellisten palkkaerojen esiintyvyydelle on se, että julkisen sektorin palkoissa esiintyy vähän alueellista vaihtelua (pieni palkkahajonta), kun taas yksityisen sektorin palkoissa havaitaan enemmän variaatiota alueiden välillä (iso palkkahajonta).

Lue lisää Terhi Maczulskij’n & Eetu Isotalon artikkelista Yksityisen ja kuntasektorin väliset palkkaerot – onko maakunnalla väliä? (YP 1/21)