Nuorten huumeiden käyttö ja sen lisääntyminen on yleinen huolenaihe. Huolta herättävät myös lieventyneet käsitykset huumeiden käytön hyväksyttävyydestä ja käytön riskeistä. Nuorten huumeiden ja muiden päihteiden käytöstä puhuttaessa puhetapa on kuitenkin usein varsin epämääräinen ja viittaukset huumeiden käytön lisääntymisestä yleistetään helposti koskemaan kaikkia nuoria.

Tässä analyysissä tavoitteena on tarkentaa kyseistä puhetapaa tarkastelemalla 1) kannabiksen käyttöä sekä 2) huumeiden, alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöä toisaalta alaikäisillä (15–16-vuotiailla) ja toisaalta täysi-ikäisillä (18–25-vuotiailla) nuorilla.

Lue lisääKaroliina Karjalaisen, Pekka Hakkaraisen & Kirsimarja Raitasalon analyysista YP:n numerosta 3/19:

Nuorten huumeiden käyttö – tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret