Tutkittua tietoa lapsiperheiden ylivelkaantuneisuudesta ei ole toistaiseksi ollut saatavilla. Aapo Hiilamon, Niilo Luotosen ja Mia Hakovirran tuoreessa artikkelissa selvitetään, kuinka monessa lapsiperheessä vanhemmilla on maksuhäiriömerkintöjä, kuinka monta lasta näissä perheissä asuu ja mikä on maksuhäiriömerkintöjen yhteys muihin sosio­demografisiin tekijöihin, kuten tuloihin ja työttömyyteen.

Lue lisää Aapo Hiilamon, Niilo Luotosen ja Mia Hakovirran e-julkaisusta Suomalaisten lapsiperheiden ylivelkaantuneisuus maksuhäiriömerkintöjen valossa (Artikkelit, 22.12.2022)