Katja Pihlainen

FT, ylitarkastaja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Kirjoittajan blogeja