Kuten huomenna ilmestyvän YP-lehden sisäkannesta voi huomata, YP:lle on ilmaantunut THL:n rinnalle kaksi uutta kustantajaa: Eläketurvakeskus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Muutoksen taustalla on sekä vetoa että työntöä. Työntöpuolella kustantajapohjan laajentamiseen johtanut prosessi käynnistyi noin vuosi sitten, kun THL:n mittavat budjettileikkaukset osuivat myös YP-lehteen. THL halusi säilyä kustantajana, mutta samalla päätettiin ehdottaa kumppanuutta tietyille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Tavoitteena oli turvata lehden nykyinen laajuus ja toimituksellinen taso.

Usean kustantajan malli ei ollut ajatuksena kuitenkaan aivan uusi. Jo aiemmin toimituskunnassa oli tunnettu vetoa sitä kohtaan ja mietitty, että useamman kustantajan malli olisi YP:lle luonteva. Lehden kattama sisältöalue kun on koko sen 20-vuotisen olemassaolon ajan ollut kustantajiensa – ensin Stakesin, sitten THL:n – työmaata huomattavasti laajempi. Taustatahoja voisi siksi olla useita ja keskenään erilaisia.

Taustalla on siis vetoa entistä monipuolisempaan tutkimuslaitospohjaan ja niukentuvan talouden aikaansaamaa työntöä.

On siksi mainiota, että Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja Eläketurvakeskuksessa tunnettiin myös vetoa YP:tä kohtaan. Molemmat sopivat erittäin hyvin YP:n taustatahoiksi. Molempien laitosten asiantuntijat ovat jo vuosia olleet aktiivisesti mukana YP:n tekemisessä niin toimitusneuvoston jäseninä, kirjoittajina kuin refereinä.

Kuva: Uudet kustantajat YP nron 2/17 sisäkannessa.

Tampereella siirryttiin tämän vuoden alussa suurempiin kokonaisuuksiin ja uusi yhteiskuntatieteiden tiedekunta yhdistää hyvin ”YP:n näköisesti” terveys-, yhteiskunta- ja kulttuuritieteet. Eläketurvakeskus puolestaan on THL:n tapaan lakisääteinen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka tehtäviin kuuluu omalta osaltaan taata, että maassamme julkaistaan laadukasta yhteiskunta- ja taloustieteellistä hyvinvointitutkimusta – myös suomeksi.

Henkseleitä paukuttamatta voi todeta, että Yhteiskuntapolitiikka on yksi merkittävimmistä suomenkielisistä vertaisarvioiduista ja monitieteisistä hyvinvointitutkimusta julkaisevista lehdistä. Uusien kustantajakumppaneiden kanssa ja ansiosta voimme jatkossakin tuottaa huoliteltua ja sisällöllisesti rikasta lehteä, joka myös tavoittaa hyvin yleisönsä. Kuten mainostekstimme kuuluu: ”YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja jopa käynnistää toimenpiteitä”. YP on yhteiskunnallisen hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi – yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kaikkien tutkimuspohjaisesta yhteiskuntapoliittisesta keskustelusta kiinnostuneiden ihmisten yhteinen lehti

(Kumppanuuskeskusteluita on käynnissä vielä muutaman tahon kanssa, joten voi hyvin olla, että kustantajapohja laajenee vielä nykyisestäkin.)