Muita tiedonhakuja tehdessäni törmäsin uutiseen viime kesältä (HS 15.7.2020), joka silloin oli mennyt minulta ohi. Ryhmä Washingtonin yliopiston tutkijoita oli julkaissut lääketieteellisessä The Lancet -aikakauslehdessä artikkelin, jossa ennustettiin maailman väestönkasvua vuoteen 2100 mennessä.

Päätulos kiteytyi silloin median otsikoihin: väestönkasvun huippu osuu vuoteen 2064, jolloin maailmassa olisi 9,7 miljardia ihmistä, sen jälkeen alkaa hidas väheneminen ja vuonna 2100 ihmisiä olisi enää ”vain” 8,8 miljardia.

Se, että väestönkasvu tulee pysähtymään suunnilleen tämän vuosisadan puolivälissä, ei erityisesti hätkähdyttänyt. Varsin samanlaista kehitystä ennusti jo kansainvälisen terveydenhuollon professori, armoitettu ruotsalainen luennoitsija ja kirjailija, nyt jo kuollut Hans Rosling (mm. ”Faktojen maailma”, Otava 2018). Roslingin mukaan syntyvyys alenee kaikkialla, missä lapsikuolleisuus vähenee, absoluuttinen köyhyys vähenee ja naiset saavat koulutusta. Näin on käynyt 1960-luvulta lähtien lähes kaikissa maailman maissa.

Hätkähdyttäviä The Lancet -artikkelissa ovat tiedot siitä, miten väestönkehitykselle tulee käymään maailman eri maissa. Aasian väestölliset mahtivaltiot, varsinkin Kiina, tulevat romahtamaan (luvut miljoonia):

 20172100
Kiina1412732
Intia13801093
Japani12860

”Lännessä” kasvua on vain USA:ssa ja muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa. Espanjan ja Italian väestö puolittuu, Saksakin menettää:

 20172100
USA325336
Saksa8366
Ranska6667
Espanja4623
Italia6131
Ruotsi1013
Suomi5,55,2

Kuten Hans Rosling korostaa, tulevaa väestönkasvua selittää ensi sijassa jo syntyneiden kohorttien määrä. Eliniän nousu selittää osan kasvusta. Vuonna 2100 on yli 800 miljoonaa yli 80-vuotiasta – mutta vain alle 400 miljoonaa alle 5-vuotiasta. Tähän perustuu The Lancet -artikkelin hätkähdyttävin ennuste.  Ainoa alue, missä väestö vielä kasvaa, on Saharan eteläpuolinen Afrikka. Siellä väkiluku vielä kolminkertaistuu siten, että vuonna 2100 noin puolet maailman väestöstä asuu Afrikassa. Perusteena on se, että alueen nykyisestä väestöstä lähes puolet on alle 15-vuotiaita.

Tutkijat kommentoivat tuloksiaan niin, että olisi todella helpottavaa, että maailman väestömäärän kasvu todella pysähtyisi ja kääntyisi vähittäiseen laskuun. Maailman isossa kuvassa tästä syntyisi kuitenkin suurta epätasapainoa: suuri osa maailman työikäistä väestöä tulisi olemaan väärässä paikassa. Aasian ja Euroopan vanhat suurvallat tulevat olemaan hätää kärsimässä, ja ainoa kestävältä näyttävä ratkaisu tuntuisi olevan muuttoliike sieltä, missä ihmisiä on paljon, sinne missä on vähän.

Tuhannen taalan kysymys on, miten tämä voitaisiin toteuttaa niin, ettei samalla ruokittaisi kaikkia niitä äärireaktioita, joita lännessä olemme viime vuosina saaneet kokea. Kertarysäys ja shokkihoito ovat pois laskuista, sen vuosi 2015 koko Euroopassa osoitti.