Täytän 63 vuotta elokuussa ja syyskuun alusta lukien jään täyseläkkeelle. Niinpä YP tarvitsee uuden päätoimittajan, ja sellaiseksi on nyt nimitetty 1.5.2012 lukien 43-vuotias valt. tri Tuukka Tammi. Minä vastaan vielä YP:n numerosta 4/12, sen jälkeen on Tuukan vuoro.

YP on Tuukalle monella tapaa tuttu lehti. Tuukka on julkaissut siinä tutkimusartikkeleita ja muita kirjoituksia sekä ollut usean vuoden ajan lehden tiheästi käyttämä referee. Viime keväästä lähtien Tuukka on ollut YP:n toimitusneuvoston jäsen. Vuodesta 2007 alkaen Tuukka on koordinoinut YP:n verkkosivujen naapuriblogia eli Yhteiskuntablogiikkaa ja ollut myös yksi sen kirjoittajista. Tuukka on toiminut refereenä myös muille kotimaisille ja kansainvälisille tutkimusjulkaisuille ja toiminut niistä kahden toimitusneuvostossa. Lisäksi Tuukalla on kokemusta muiden lehtien ja kirjojen toimittamisesta, tekstien editoinnista ja yhteistyöstä kirjoittajien kanssa.

Tällä hetkellä Tuukka on töissä kahdella työnantajalla. THL:ssä Tuukka on ollut tämän vuoden alusta puolipäiväisenä erikoistutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden integroitumisen vaikutuksia. A-klinikkasäätiöllä Tuukka on toiminut tutkimuspäällikkönä.

Tuukan erityisala onkin päihde-, addiktio- ja rahapelitutkimus. Tuukan väitöskirja (2007) käsitteli huumepolitiikan muutosta Suomessa ja kansainvälisesti. Tuukka on toiminut aktiivisesti addiktiotutkimuksen kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä erilaisissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkimustyön lisäksi Tuukka on aiemmin toiminut erilaisissa viestintätehtävissä.

Siteerattakoon lopuksi Tuukka Tammen perustelua, miksi hän haluaa YP:n päätoimittajaksi:

”YP on hieno lehti, jota voi hyvällä syyllä kutsua menestystarinaksi. Se on verrattain lyhyen historiansa aikana vakiinnuttanut paikkansa hyvinvointipoliittisen tutkimuksen ja siihen pohjautuvan keskustelun merkittävänä areenana Suomessa. YP on löytänyt luontevan sijan yhtäältä tieteenalakohtaisten lehtien ja toisaalta ei-tieteellisten ammattijulkaisujen rinnalla. Lisäksi YP on pärjännyt hyvin kansainvälistyvän tiedejulkaisemisen ympäristössä. Se on haluttu julkaisufoorumi ja laajalti luettu lehti. ”