Pari päivää ennen Ruotsin vaaleja Suomessa lastenvaunukohun nostattanut espoolainen kansanedustaja Pia Kauma (kok.) oliLänsiväylä-lehden haastattelussa edelleen sitä mieltä, että espoolaiset sosiaalityöntekijät suosivat maahanmuuttajia toimeentulotuen myöntämisessä.

Sosiaalityöntekijöiden päinvastaisille vakuutteluille Kauma hymähti:
– Jos sinulta kysytään jossain julkisesti, että ”oletko jo lakannut hakkaamasta vaimoasi”, niin mitä vastaat?

Tälläkään kertaa Kauma ei täsmentänyt, mihin lähteisiin väite maahanmuuttajien suosimisesta perustuu.

Ei näyttöä suosimisesta

Kohun ytimessä on se, miten toimeentulotuessa otetaan huomioon lastenvaunujen kustannuksia. Kyse on toimeentulotukilain täydentävää toimeentulotukea koskevan pykälän 7c tulkinnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa lain soveltamisesta todetaan, että “erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia toimeentulotuessa erikseen huomioon otettavia menoja voivat olla edellä kuvattujen hankintojen lisäksi esimerkiksi lastentarvikkeista, kuten lastenvaunuista ja -rattaista aiheutuvat menot”.

Kunnat kuitenkin päättävät itsenäisesti täydentävästä toimeentulotuesta antamalla soveltamisohjeita. Tämä on johtanut siihen, että toimeentulotuen saajia kohdellaan (myös lapsista aiheutuvissa menoissa) eri tavalla eri kunnissa – kuten 29 kunnan toimeentulotukiohjeisiin perustunut Noste-lehden
selvitys
 ja MTV:n Uutisten tutkivan ryhmän esimerkkitapauksiin perustunut selvitys osoittavat. Noste-lehden mukaan lastenrattaisiin ohjeiden mukaan myönnettävä summa vaihteli 50 eurosta 150 euroon.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja hallinto-oikeuksien päätöksistä löytyy vain yksi tapaus, joka käsittelee maahanmuuttajien toimeentulotukea. Siinä KHO muutti Vantaan kaupungin päätöksen maahanmuuttajan eduksi.

Pakolaiset ovat köyhimpiä

Melko tuoreessa hankkeessani tutkittiin Helsingin toimeentulotukirekisteriä vuosina 2008-2010. Tutkijat Jussi Tervola ja Jouko Verho selvittivät maahanmuuttajien toimeentulotuen käyttöä.

Muista kuin OECD- ja entisen Neuvostoliiton maista tulleet saivat myös täydentävää toimeentulotukea kantaväestöä useammin. Lisäksi toimeentulotukea saaneiden maahanmuuttajien joukossa oli enemmän lapsiperheitä kuin kantasuomalaisten toimeentulotuen saajien joukossa.

Pakolaismaista tulevat saivat selvästi yleisimmin toimeentulotukea. Vuonna 2010 alle neljä vuotta Suomessa olleet pakolaismaiden maahanmuuttajat saivat yli 12 kertaa yleisemmin toimeentulotukea kantaväestöön verrattuna iän, sukupuolen ja siviilisäädyn vakioimisen jälkeen.

Tutkijat saivat samansuuntaisia tuloksia syyskuun alussa julkaistussa maahanmuuttajien muuta sosiaaliturvaa käsittelevässä selvityksessä.

Tuen saaminen yleisyys kertoo siitä, että tarve on suurin. Tiedossani ei ole mitään faktatietoa, joka osoittaisi suomalaisten sosiaalityöntekijöiden suosivan maahanmuuttajia. Pohjoismaisessa vertailussa heidän asenteensa ovat tylyimpiä köyhiä kohtaan. Päinvastoin maahanmuuttajien kokemasta syrjinnästä on olemassa jonkin verran tutkimusta, ja tietoa on pian tulossa lisää.

Sitäkin enemmän on maahanmuuttajien sosiaaliturvan käytöstä liikkeellä rasistisiin mielipiteisiin perustuvia huhuja ja juoruja.

Perättömät tiedot lietsovat syrjintää ja heikentävät edelleen pakolaismaiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

Maahanmuuttajat Ruotsin vaaleissa

Perjantaina (12.9.) ennen Ruotsin vaaleja puolueiden puheenjohtajat väittelivät suuressa vaalikeskustelussa kiivaasti maahanmuuttajista.

Kokoomuksen Fredrik Reinfeldt vertaisi maataan Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan ja Kanadaan ja sanoi, että Ruotsi on jännittävä, kiinnostava ja taloudellisesti menestyvä maa juuri pakolaisten vuoksi.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson vaati sitä, että pakolaisten vastaanottamisen sijaan heitä tuettaisiin omissa kotimaissaan ja näin voitaisiin auttaa suurempaa määrää ihmisiä.

Kaikki muut puoluejohtajat torjuivat näkemyksen jyrkästi.

Seitsemän muuta puoluetta kannattaa Ruotsin pakolaispolitiikkaa eri
syistä: porvaripuolueille pakolaiset ovat potentiaalista työvoimaa, kun taas vasemmistopuolueilla ja vihreillä korostunut humanitääriset syyt. Hämmästyttävän vaalivoiton jälkeen muut puolueet eivät halua tehdä ruotsidemokraattien kanssa yhteistyötä: ne aikovat eristää ruotsidemokraatit (ja todennäköisesti rajoittaa maahanmuuttoa).

Muille kuin ruotsidemokraateille on selvää, että pakolaismaista tulevat maahanmuuttajat eivät saa ensimmäisinä vuosinaan sosiaalitukia muita yleisemmin ja enemmän siksi, että heitä kohdeltaisiin eri tavalla kuin muita, vaan siksi, että heillä on vähemmän tai ei lainkaan muita tuloja. He ovat köyhimpiä ja saavat siksi eniten tukea.

Tilannetta vaikeuttaa se, että erityisesti pakolaismaista tulevat maahanmuuttajat kohtaavat syrjintää työelämässä ja heidän on vaikea hankkia itse omaa elantoaan.

Edellä sanottu pätee vielä vahvemmin Suomeen, missä pakolaisia on paljon vähemmän. Pia Kauma tietänee tämän. Vaikea uskoa, että akateemisen koulutuksen saanut ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa edustavan puolueen kansanedustaja olisi huhupuheilla liikkeellä muutoin kuin tarkoituksella.

Ruotsin kokoomus menetti suuren osan äänistään juuri ruotsidemokraateille. Yllättävällä liikkeellä Suomen kokoomuksen Kauma yrittänee tukkia vuotoa perussuomalaisiin. Mutta mitä perinteiset kokoomuksen äänestäjät ajattelevat siitä, että heidän kansanedustajansa levittelee maahanmuuttajavihamielisiä juoruja heikoimmassa asemassa olevista asukkaistamme?